MENU
Aula_close Layer 1

Børn i udsatte positioner

Børn i udsatte positioner
Vi arbejder med ICDP og er meget opmærksomme på hvilke muligheder eller begrænsninger, vi selv er med til at give i udviklingen af barnets trivsel, læring og dannelse.
Vi har ekstra tæt forældresamarbejde og oftest med tæt samarbejde med andre fagpersoner. Vi har indtænkt en hverdag, der tilgodeser alle børn, og specielt her tænker vi på vores opdeling i små grupper med tæt kontakt til en voksen. Vi har værksteder, der er tiltænkt som favoritisering af drenge. Vi arbejder med Fri for mobberi, for at øge børns opmærksomhed på andres reaktioner og mulighed for at give den rette omsorg.