MENU
Aula_close Layer 1

De 6 læreplansteamer

 Som indledning til de 6 læreplanstemaer, skal vores måde at arbejde på introduceres:
Vi arbejder efter årshjul som overordnet plan. Et gennemgående arbejdsredskab til vores systematiske skriftlige evalueringskultur, er vores huske seddel med dagsorden og udvidet SMTTE model, der anvendes på ugentlige stuemøder. Vi fremlægger og reflekterer på personalemøder. Vores refleksioner, både ud fra SMTTE og børnegruppen, er afgørende for næste ”udviklings zone”
J Vores udvidet SMTTE model rummer også hvilke læreplanstemaer der er repræsenteret i det nærværende, og hvilke mål der er i fokus. Derfor vil det, der står under hvert tema, være overordnet og øjeblikstænkning. Før hvert fokus eller tema vil der blive udarbejdet SMTTE og evalueret herpå. I 20/21 kommer vi rundt om alle læreplanstemaer i vores årshjul.
Årshjulet er fælles plan for temaer/gøremål og pædagogik HELE DAGEN, med opmærksomhed-/fokus på: LEG, drenge, sprog, bevægelse, den gode overgang m.m.