MENU
Aula_close Layer 1

Samarbejde med forældre om børns læring

Samarbejde med forældre om børns læring

 

 

 

Formålet med vore principper for forældresamarbejdet er, at styrke samspillet mellem forældre og personale, samt at skabe dialog både omkring eget barn og de fællesskaber barnet indgår i.

Vi udarbejder altid en lille pixi udgave/folder til forældre om årets indsats/fokusområder og fastlagte fælles aktiviteter.

Vi arbejder med åbenhed/tydelighed i kommunikation og gensidige forventninger. Det er meget vigtigt for os, at den daglige dialog ved aflevering/afhentning foregår i positiv stemning både for barnet og forældrene. Hvis noget kradser, skaber vi rum for en snak afsides.

Vi har fast årlige samtaler om det enkelte barn med kompetencehjulet som udgangspunkt.

I vores velkomstfolder står der:
Vi mødes, inden I starter, så vi kan lære jeres barn lidt at kende, og I kan høre lidt om os. Det er altid godt med gensidig forventnings afstemning
J

Når jeres barn har været her ca. 3-6 måneder, mødes vi for at snakke om, hvordan hverdagen opleves fra alle voksne omkring barnet.

Vi har 3 og 4 års samtaler med kompetencehjul som udgangspunkt.

Vi har en afklarende førskolesamtale i november, det år jeres barn får skoletilbud, også med kompetencehjul som udgangspunkt. Ved tvivl er der opfølgnings møde i løbet af foråret.

Der er altid mulighed for gensidigt at etablere et møde om barnet.

Vi har samarbejde på tværs af fagpersoner i kommunen og mulighed for at lave både formelle og uformelle møder med f.eks. sundhedsplejerske, psykolog, talekonsulent, socialrådgiver m.m.