MENU
Aula_close Layer 1

Sammenhæng til børnehaveklasse

Sammenhæng til børnehaveklasseVi har, som LBO, alle muligheder for tæt og kontinuerligt samarbejde i den gode overgang til skole. Hos os kender børnene hele skolen som deres egen bukselomme og kan færdes frit i kendte rammer. Vi oplever stor stolthed og parathed til at være ”de store” og kunne leve op til forventningerne.
De ældste børnehavebørn danner ”Storegruppe” to formiddage om ugen. De fysiske rammer, der benyttes, ligger i klynge A, hvor 0. klasse og de øvrige elever i indskolingen også er.
Vores ”storegruppe” deltager en gang om ugen hele skoleåret rundt i aktiviteterne i 0. klasse.
Pædagog og bønehaveklasselederen afholder sammen de første forældresamtaler efter skolestart. LBO deltager i velkomst forældremøde til 0. klasse
.