MENU
Aula_close Layer 1

Vi har fokus på....

Vi har fokus på læringsrig leg og dannelse.
Vi ser børns udvikling, læring og dannelse, som en kompleks proces f.eks. kan børnenes sprogtilegnelse ikke adskilles fra helheden af sociale sammenhænge,

stemninger, aktiviteter og trivsel.
Vi er optagede af den styrkede pædagogiske læreplan med f.eks. systematisk

skriftlig evaluering, inddragelse af børn i såvel daglige gøremål som kreative aktiviteter og børns leg.
Vi arbejder efter ICDP, fri for mobberi og begejstring. 

 

Vi udarbejder hvert år en årsplan og en pixi udgave af årets gang, særligt til forældre og nye familier. Årsplanen skal ses som målrettet opfyldelse af 2022 plan og den styrkede pædagogiske læreplan. Der er sat fokus på gode overgange, inklusion, sprog, bevægelse,

digitalisering og drenge.

Vi vil som noget nyt i år lave værksteder og vores temaer er nu højtiderne.

Vi opdeler ofte børnene i mindre grupper, alt efter børnenes alder og behov. Det giver mulighed for samvær, fordybelse og udforskning samt øger barnets mulighed for at blive set/at se, blive hørt/at høre, tænke og give udtryk.
Alle børn skal have mulighed for at deltage aktivt.

 

”Læring er en kompleks
- og mangfoldig proces
Det er følelserne i situationen – hvor man lærer noget – der bestemmer hvordan og
hvor godt, man husker.
Læring begynder med stemningen
og den stemthed der er i situationen
Følelserne binder hukommelsen”
                                                   Af Kjeld Freden
s

 

Vi har fysiske rammer der inspirerer til leg, fantasi og skaberglæde.

Vi ligger lige i et smørhul af den skønneste natur med fjord, sø, skov, land og by.