MENU
Aula_close Layer 1

Generelt om k-klasserne

K-klasserne på Ranum Skole

K-klasserne på Ranum Skole er Vesthimmerlands Kommunes undervisningstilbud til kommunens børn og unge med diagnoser indenfor autismespektret. K-klasserne dækker alle årgange fra 0. - 10. klasse, og undervisningen følger folkeskolens fagrække. 

Eleverne har mulighed for at være tilknyttet SFO, skolefritidsordning, i hele skoleforløbet.

CPP, Center for Psykologi og Pædagogik, i Vesthimmerlands Kommune visiterer elever til k-klasserne. Dette sker i tæt samarbejde med forældre og skole. Optagelse sker løbende over hele skoleåret.