MENU
Aula_close Layer 1

Tilsyn

Uanmeldt tilsyn i 2019 i LBO Ranum.
Vi blev vurderet som højkvalitets institution med få bemærkninger til forbedringer.
Forbedringerne er vi selvfølgelig godt i gang med.

Observationerne ved det uanmeldte tilsyn var i vuggestuen med 7 vuggestuebørn i alderen 0-2 år.
Tilsynets vurdering af institutionen er delt ind i tre områder:
Grøn fra 181 til 270 point
Gul fra 91 til 180 point
Rød fra 1 til 90 point.
Daginstitutionen er vurderet til at være grøn.

Dokumenter