MENU
Aula_close Layer 1

Ny på Ranum Skole & LBO?

Ny elev på Ranum Skole

Ranum Skole & LBO optager elever året rundt. I børnehave og vuggestue starter børnene, når de er mellem 0-2 år og 3-6 år. Skolestart i 0. kl. er august med indskrivning i december/januar.

Der er plads til flere elever på alle klassetrin i skolen, - ring til skolen og aftal et møde, hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne på Ranum Skole for dit barn.  

De store børn i børnehaven har året rundt et tæt samarbejde med 0. kl. og opbygger i løbet af deres sidste år i børnehaven tætte, trygge bånd til skolen. På Ranum Skole arbejder vi i hold, det betyder at hold 1 fra august 2021 består at børn i 1. kl. og børn i 0. kl, der er selvfølgelig både lærere og pædagoger tilknyttet holdet.